Priser

Følg os:

E-mail: info@morsthyservice.dk

PRISERPriserne udregnes som følger:


Fremmøde/telefon tolkning:


 1. Fremmøde/ telefon tolkning mellem kl. 8-17, kr. 350,- pr. time.  
 2. Dobbelt tekst til før kl.8 og efter kl.17.
 3. Tolkningen takseres påbegyndt 1 time og derefter for hver ½ time
 4. Aflysning skal ske inden for 24 timer før opgaven starter ellers honorar til tolketimer beregnes som er bestilt

  og kørsel med 4 timer aflysning før opgaven starter.

 5. Tolkning uden for arbejdstid, helligdag og weekend beregnes dobbelt takst.
 6. Betaling af transporttid udgør altid halvdelen af time tekst og påbegyndt er altid ½ time
 7. KM godtgørelsen udgør staten takster for kørsel, som erhvervsmæssig kørsel i egen bil. 
  Godtgørelsen beregnes ud fra korteste transportvej iflg. krak.dk
 8. Vi yder ikke godtgørelsen til parkeringsudgifter men vi yder storbælt, osv.,


Video Tolkning:


 1. Video Tolkning mellem Kl. kl. 8-17 i hver dag 800,- pr. time tolkning med svære tekster (opgaver kommer fra fx: Retten, Politi, US, FN, Børn og Ungeudvalget, opgaverne relateres med Psykologi undersøgelsen og hos Psykiatrisk osv.).
 2. 600 per time til tolkning med almindelige tekster fx. Opgaverne som ikke er nævnt i punkt 1.
 3. Påbegyndt 1 time og følgende 1 time derefter.
 4. Tolkning uden for arbejdstid, helligdag og weekend beregnes dobbelt takst.
 5. Aflysning skal ske inden for 24 timer før opgaven starter ellers honorar til tolketimer beregnes som er bestilt.Skriftligoversættelse beregnes pr. linje ift. words ordoptællings formular.


Prisen er:

Almindelig tekst kr. 15 og svær tekst kr. 17.


Mentor, støtteperson beregnes ud fra sammen pris som tolkning. 


Ved særlige sager, f.eks. længerevarende, kan priserne forhandles. Så tøv ikke med at kontakte os.


Alle priser er ex. moms.
Ingen opgave er for lille eller stor.Mors Thy Burmesisk

Tolke- og Erhvervsservice

Trekroner 7

7950 Erslev

CVR 34936523

Tlf. +45 3150 1088 / +45 6169 4091

Copyright @ All Rights Reserved