Mentor, støtte- og kontaktperson

Følg os:

E-mail: info@morsthyservice.dk

Image by <a href="https://pixabay.com/users/rawpixel-4283981/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3382788">rawpixel</a> from <a href="https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3382788">Pixabay</a>

 

Mentor og støtte- og kontaktpersonMors-Thy Burmesisk Tolkeservice yder følgende service til nye indvandre fra forskellige lande: 

 

- Mentorordning

- Støtte- og kontaktpersonordning  Vi vil gerne have at nye borgere bliver klædt ordentligt på til at imødekomme det danske system.

Derfor har vi et program kaldet “God Start”. Her vejleder, rådgiver og hjælper vi nye borgere med emner som rettigheder, uddannelse og jobguide, pligt og forventninger i det danske samfund.

 

Vi ved alle, at der er store udfordringer med integration for mange kommuner.

Mange flygtninge og indvandrere har været igennem alvorlige kriser, som resulterer i at en del af dem har en svær hverdag, hvor De mindes om svære tider fra fortiden. Nogle af disse borgere har derfor behov for støtte i familie-, arbejds‐ og hverdagslivet, til at få overblik over deres muligheder inden for job eller uddannelse, som tilpasser deres situation. 


Vi vil støtte integrationsafdelinger og borger til at opnå deres mål. Som mentor, kan vi hjælpe dem på vejen til arbejdsmarkedet og aktiv deltagelse i det danske samfund. Som støtteperson yder vi service indenfor kulturformidling og støtter borgerne med deres sociale, faglige og personlige udvikling i samfundet. Vi er gode til at lytte til den enkelte borgers problemer, ønsker og behov og derefter formulerer en effektiv handlingsplan.


Vi støtter også personer, der kan bevilges mentor, hvis støtten er afgørende for, at borgeren kan fastholdes i et job til at overkomme andre barrierer. Vi samarbejder med jobcentre fra forskellige kommuner og kan hjælpe på selve arbejdspladsen.


Vi yder også støtte- og kontaktpersonordning til voksne, unge og misbrugere, der bliver udsat for sindslidelsen eller særlig socialisolation mv. Vores formål med støtte- og kontaktpersonordning er primært at få livet på rette spor igen.

Målet skal opnås ved at bevare socialkontakter og bryde socialisolation.Mors Thy Burmesisk

Tolke- og Erhvervsservice

Trekroner 7

7950 Erslev

CVR 34936523

Tlf. +45 3150 1088 / +45 6169 4091

Copyright @ All Rights Reserved