Mentor, støtte- og kontaktperson
Image by <a href="https://pixabay.com/users/rawpixel-4283981/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3382788">rawpixel</a> from <a href="https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=3382788">Pixabay</a>

 

Mentor og støtte- og kontaktperson


Mors-Thy Burmesisk Tolkeservice yder følgende service til nye indvandre fra forskellige lande: 

Mentorordning

Støtte- og kontaktpersonordning  


Vi ønsker at nye borgere bliver klædt ordentligt på til at møde det danske system.

Derfor har vi programmet vi kalder “God Start”. Her vejleder, rådgiver og hjælper vi nye borgere i emner som rettigheder, uddannelse og jobguide, pligt og forventninger til det danske samfund.

 

Vi ved alle, at der kan være udfordringer med integration for mange kommuner. Mange flygtninge og indvandrere har været igennem alvorlige kriser, som resulterer i at en nogle har en svær hverdag. Nogle af disse borgere har derfor behov for støtte i familie-, arbejds‐ og hverdagslivet, til at få overblik over deres muligheder inden for job eller uddannelse, som giver dem glæden tilbage.


Med en mentorordning hos os, hjælper vi nye borgere til et arbejdsliv og aktiv deltagelse i det danske samfund. Som støtteperson yder vi service indenfor kulturformidling og støtter borgerne med sociale, faglige og personlig udvikling i samfundet. Vi er gode til at lytte til den enkelte borgers udfordringer, ønsker og behov og derefter formulerer en effektiv handlingsplan.


Vi yder også støtte til personer, der kan bevilges mentor, hvis støtten er afgørende for, at borgeren kan fastholdes i et job til at overkomme andre barrierer. Vi samarbejder med jobcentre fra flere kommuner og hjælper også på selve arbejdspladsen.


Til voksne, unge og misbrugere, som har behov for en særlig socialisolation, giver vi mentorstøtte. Vores formål med støtte- og kontaktpersonordning er primært at borgeren glæden tilbage.

Målet skal opnås ved at bevare socialkontakter og bryde socialisolation.Vi lytter og vi sætter en ære i at den enkelte borger finder glæden...