Tolke service

Tolke ydelser

Vi kan tilbyde 4 forskellige tolkeydelser - læs mere omkring dem nedenstående

Skal vi mødes?

Ved fremmødetolkning møder vi op på et forudaftalt sted - det kan fx være på et hospital, i en retsal, på politistationer eller ved kommunekontorer eller andre kommunale institutioner.


Fremmøde tolkning er den allermest anvendte tolkeform i kommunale institutioner og vi anbefaler ofte denne form for tolkning, da det skaber en bedre relation imellem deltagerne. Med en professionel tolk får møde-deltagerne skabt en positiv og god stemning ved komplicerede sager.


Denne form for tolkning fungerer også rigtig godt i mindre grupper, når der skal skal tolkes til og fra et sprog.

Vi ses i "skyen"

Ved videotolkning er tolken ikke fysisk tilstede, og tolkningen foregår via en skærm.


Det foregår egentlig på samme måde, som ved en fremmøde tolkning, men samtalen foregår over en skærm, og kan i nogen tilfælde virke knap så personligt/

inkluderende


Videotolkning betyder, at tolken ikke fysisk er til stede, men at der tolkes via en skærm.


Vi ser videotolkning som et godt alternativ til fremmødetolkning.

Halli hallo...

Hvis det ikke er muligt at møde personligt op, kan telefontolkning være en løsning.


Det kan også være at man vælger telefontolkning fordi der skal reduceres i økonomi for tolkningen.


Telefontolkning egner sig bedst ved korte samtaler og hvis det ikke er muligt at møde op personligt p.g.a. for lang afstand imellem parterne.


Det kan også være en stor fordel med telefon tolkning, hvis anonymitet er af stor vigtighed.

Skal i ha' det på skrift?

Mors Thy Burmesiske tolkeservice tilbyder alle typer af skriftlige oversættelsesopgaver, korrektur og layoutarbejde.


Vi er rigtig gode til det burmesiske sprog, da Mie Mie er født og opvokset i Burma.

Vi kan tilbyde skriftelig oversættelse af mange sprog, og alle vore tolke er født og opvokset i det land, hvor de taler det sprog der skal oversættes til eller fra.


Prisen udregnes ved hver opgave og der tages højde for type af opgave, sværhedsgrad samt tekstens omfang.

Hvem, hvad og hvorfor Mors-Thy Burmesisk Tolkeservice?

Mors-Thy Burmesisk Tolkeservice yder kvalificeret tolkeservice, mentorordning samt støtte- og kontaktpersonordning til kommuner, rigspolitiet og udlændingestyrelsen m.m. Vi er et stærkt højt uddannede team med kompetencer og mange års erfaring inden for tolkning, mentorordning og arbejde som støtte- og kontaktperson til unge og voksne med en anden etnisk baggrund, der har brug for vejledning til at lære den danske kultur og samfund bedre at kende.


Som mentor, assisterer vi integrationsafdelinger i kommuner, så nye borger og flygtninger hurtigt kan blive integreret i det danske samfund. Vores medarbejdere har selv personlig erfaring med integration eller tilflytning til et andet land end det de er født og opvokset i.

Kontakt os for meget mere information