Tolke service

Følg os:

E-mail: info@morsthyservice.dk

Hvad er Mors-Thy Burmesisk Tolkeservice?


Mors-Thy Burmesisk Tolkeservice yder kvalificeret tolkeservice, mentorordning samt støtte- og kontaktpersonordning til kommuner, rigspolitiet og udlændingestyrelsen m.m. Vi er et stærkt højt uddannede team med kompetencer og mange års erfaring inden for tolkning, mentorordning og arbejde som støtte- og kontaktperson til unge og voksne med en anden etnisk baggrund, der har brug for vejledning til at lære den danske kultur og samfund bedre at kende. 


Som mentor, assisterer vi integrationsafdelinger i kommuner, så nye borger og flygtninger hurtigt kan integrere sig i det danske samfund.

Vi har selv erfaring med integration som nye borger og flytninger med anden etnisk baggrund.

Mors Thy Burmesisk

Tolke- og Erhvervsservice

Trekroner 7

7950 Erslev

CVR 34936523

Tlf. +45 3150 1088 / +45 6169 4091

Copyright @ All Rights Reserved