Profil

Følg os:

E-mail: info@morsthyservice.dk

HVEM ER VI

Firmaet blev stiftet i 2012 af Mie Mie Aye. Firmaet består af deltidsansatte, freelance bogholdere og freelance tolke.

Vi er tilknyttet Brand Revision i Nykøbing Mors som samarbejdspartner. Vi har både små og mellemstore virksomheder som kunder. I hjertet af vores forretning stræber vi efter at forstå deres behov, så vi kan yde den bedste service af højest kvalitet.


Vores styrke ligger i vores medarbejdere. Vores team består af unge og dygtige burmeser, der kan bidrage med flere års erfaringer inden for tolkebranche. Mange af os har eller er i gang med videregående uddannelse og behersker dansk og samfundsvidenskab. Vi er aldrig tilfreds med status quo, vi tager resultater og fremskridt personligt. Vi er motiverede mennesker, der konstant skubber på for at yde den bedste service. Vi er meget professionelle og sætter stor vægt på ærlighed og integritet. Vi er et meget effektivt og fleksibelt bureau, som kan varetage akut tolkebehov, over hele landet. Vi er et landsdækkende tolkebureau inden for Burmesisk og Chin. Alle vores tolke er pålagt en tavshedspligt. 


Mie Mie har en stærk vision for vores fremtid og en passion for at hjælpe andre mennesker. Hun er en engageret og selvstændig regnskabsfører med flair for tal og regnskabsudarbejdelse. Hun har mange års erfaring inden for erhvervslivet både her i Danmark og fra Myanmar. Mie Mie er derudover godkendt burmesisk tolk siden 2009  med mange års erfaring som mentor, støtte- og kontaktperson. Hun kan yde mentorservice til flygtninge og indvandrere fra forskellige lande, så de hurtigt kan integrere sig i Danmark. Hun har selv været igennem integrationsprocessen med en stor succes. Derfor har Mie Mie en god forståelse for, hvad der skal til for at hjælpe de nye ankomne borger bedst. Hun ved lige præcis hvad der skal til for at komme i gang i det danske samfund og på arbejdsmarkedet.


Uddannelsesmæssig baggrund

 • Akademi i Økonomi og Resources-styring fra Danmark
 • Master af Økonomi fra Burma, der svarer til Cand. Samfundsvidenskab i Danmark
 • Diplom i Økonomistyring fra London Chamber og Commerce Institute (LCCI)
 • Mie Mie er bl.a. uddannet som social og sundhedshjælper (SSH).

SSH-uddannelsen har været med til at give hende erfaring med tolkning og det at være støtte- og kontaktperson i rehabiliteringsproces, tolkning i sundhedscenter, hos psykolog, afklaringscenter og mange andre institutioner i sundhedsområdet.


Kursus  

 • Grundlæggende kursus i vandværkadministration, Elbek & Vejrup i Århus
 • C5 og Business Centrum - Finansbogholderi, fakturering, debitor og kreditor styring samt lagerstyring, Bonnerup datacenter i Thisted
 • Rehabilitering og forflytning, Morsø Kommune
 • Diplom i tolkeetik og tolketeknik, sundhedssektoren i DK
 • Mange kurser hos Rigspolitiet og domstol
 • Vækst i arbejdslivet- AMU


Leder Mie Mie Aye

Mie Mie er oplært af Brandt Revision indenfor regnskab- og revisionssystem i 2008 og har arbejder i regnskabsafdeling hos forskellige type virksomheder som regnskabsassistent og regnskabsfører fra 2008-2018. Mie Mie har samtidigt startet selvstændig regnskabs- og kontorhjælpsservice siden 2012 til i dag, primært for små til mellemstore virksomheder. Vi har 2020 ansat Myat Thu Ya som koordinator og adminstrations medarbejder. Martin Johansson fungere som problemløser samt håndtering af IT. Derudover er vi flere freelance medarbejdere tilknyttet virksomhed. Erfaring med regnskab og bogholderi hos:

 • Produktionsvirksomheder 
 • Handelsvirksomheder
 • Vandværker
 • Tolkebureauer
 • Bar og restaurant branche
 • Hotel
 • Skole
 • Rengøringsfirma
 • Selvstændig ApS og enkeltmand virksomheder

                                           

Arbejdserfaring: Ca. 13 års erhvervserfaring i Danmark inden for regnskab, administration, assistent til opstartsvirksomhed osv. Derudover har Mie Mie 18 års erhvervserfaring fra Myanmar inden for administration, regnskab og revision i ledelsesniveau for virksomheder med international omsætning.Læs vores anbefalinger her

Mors Thy Burmesisk

Tolke- og Erhvervsservice

Trekroner 7

7950 Erslev

CVR 34936523

Tlf. +45 3150 1088 / +45 6169 4091

Copyright @ All Rights Reserved