Særlig service til tolkebranchen

Særlig service til tolkebranche


Vi har kompetencer inden for flere brancher.

Men vores kernekompetencer ligger inden for regnskab til tolkebranche.


Ydelser indenfor økonomi:

Vi varetager økonomiske opgaver såsom udarbejdelse af årsrapport, lønregnskab, lønkørsel, fakturering, debitorstyring og rykkerprocesser, klargøring til revisor, kreditorstyring, momsindberetning og procesoptimering i driften, samt økonomisk analyse, der skaber overblik og monitering af virksomhedens økonomiske data og vækst.


Vikar og ferieafløser:

Vi kan også være behjælpelige som ferieafløser eller vikar indenfor bogholderi og tolkeformidling.